​​​Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå AB

​Tel: 031-26 35 70

Om Företaget

Jan- Erik Hansson Besiktningskonsult startade 1991 som ett konsultföretag med huvudsaklig inriktning att besiktiga fastigheter, dvs. slutbesiktningar av nybyggda fastigheter, överlåtelsebesiktningar samt besiktningar i samband med planerat underhåll för flerfamiljsfastigheter.

1993 tillkom det nuvarande namnet, Jan-Erik Hanssons Fastighetsbyrå AB, på grund av att företaget även startade en mäkleriavdelning, med Besiktningskonsult som bifirma. Mäkleridelen är numera utfasad

När Plan & Bygglagen förändrades 1995 tillkom ytterligare en ny inriktning, kvalitetsansvarig, som 2011 bytte namn till kontrollansvarig

​JAN-ERIK HANSSON

Byggingenjör SBR

j-e.hansson @telia.com

JEH Besiktningskonsult

Jan-Erik Hansson är

av SWEDCERT certifierad

kontrollansvarig nivå K

Certifikatsnummer 1600

av SITAC certifierad

överlåtelsebesiktningsman​

​​

​Kontakt

​Västergårdsvägen 7

433 31 Partille
Tel: 031-26 35 70

Mobil: 0708-26 35 70
E-mail: j-e.hansson@telia.com

Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå
Västergårdsvägen 7
433 31 Partille
Tlel.: 031-263570
Org. nr: 556470-7270
j-e.hansson@telia.com