​​​Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå AB

​Tel: 031-26 35 70

Kontrollansvarig som stöd i olika byggprocesser

En investering i det egna boendet handlar om att förverkliga drömmar. Byggandet av ett nytt hus eller en ombyggnation av huset är inte bara en stor investering. Det är också ett av de största projekten som många genomför i sina liv. Då gäller det att allt går rätt till. Se till att din dröm inte blir en mardröm. Anlita en Kontrollansvarig från Jan Erik Hansson Besiktningskonsult.

En Kontrollansvarig skapar trygghet

​Enligt plan- och bygglagen krävs en Kontrollansvarig till i stort sett varje ny-, om- och tillbyggnad. Det innebär att en oberoende och extern konsult ser till att de byggnormer som finns också uppfylls i praktiken. Vi följer arbetets gång, och dokumenterar att byggnationen går enligt plan.


En Kontrollansvarig har en viktig uppgift vid alla former av byggnationer. Vi har till uppgift att bistå byggherren med kompetens så att en byggnation sker enligt de handlingar som finns och kan ge värdefulla råd och tips under hela arbetets gång. En ​Kontrollansvarig har som uppgift att se till att kontrollplaner följs. Vi är närvarande vid olika besiktningar av byggarbetsplatsen samt ser till att byggnationen blir dokumenterad.

Kvalificerad kompetens

En oberoende och väl kvalificerad​ Kontrollansvarig är en säkerhet för dig som byggherre. Ni får en kompetent och professionell konsult att rådfråga och som kan upptäcka fel och brister i ett tidigt skede, så att inte slutresultatet blir behäftat med fel och brister som kan vara svåra att åtgärda.


Det är en extra trygghet att anlita ​Kontrollansvarig i god tid. Ju tidigare vi kan kliva in i processen, desto bättre. Detta eftersom konsulten är till stor hjälp i mängder av frågeställningar. Vi kan även hjälpa till med kontraktsskrivning med olika entreprenörer.

Innan vi tar uppdraget träffas vi på vårt kontor, ni får då en tydlig beskrivning av vad som gäller och vilka ytterligare tjänster som vi kan erbjuda er samt vad uppdraget kommer att kosta.

Den 2:e maj 2011 började den nya plan- och bygglagen gälla vilket innebar några förändringar för byggsektorn. En viktig ändring är att kvalitetsansvariga ersätts med kontrollansvariga. Till skillnad från en kvalitetsansvarig måste kontrollansvarig alltid vara certifierad. Även kraven på kontrollansvarig utökas, i förhållande till kvalitetsansvarig.

Du måste även anmäla en kontrollansvarig till Byggnadsnämnden samtidigt som du söker bygglov.​

​JAN-ERIK HANSSON

Byggingenjör SBR

j-e.hansson @telia.com

JEH Besiktningskonsult

Jan-Erik Hansson är

av SWEDCERT certifierad

kontrollansvarig nivå K

Certifikatsnummer 1600

av SITAC certifierad

överlåtelsebesiktningsman​

​​

​Kontakt

​Västergårdsvägen 7

433 31 Partille
Tel: 031-26 35 70

Mobil: 0708-26 35 70
E-mail: j-e.hansson@telia.com

Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå
Västergårdsvägen 7
433 31 Partille
Tlel.: 031-263570
Org. nr: 556470-7270
j-e.hansson@telia.com