​​​Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå AB

​Tel: 031-26 35 70

​Besiktningsman ger trygghet

Alla förändringar i ditt boende betyder en ekonomisk investering, en investering som du inte vill ångra efteråt. Med en besiktningsman från Jan Erik Hansson Besiktningskonsult får du den trygghet du behöver. Vi genomför professionella och väldokumenterade ​överlåtelsebesiktningar​ slutbesiktningar och garantibesiktningar.

Anlita en besiktningsman vid olika tillfällen

En överlåtelsebesiktning är ofta en nödvändighet för köparen, då du som köpare har en lagstadgad undersökningsplikt. Som besiktningsman går vi igenom huset från taknock till grund och dokumenterar alla brister och fel som kan upptäckas. Besiktningen ger en trygghet för dig som köpare. Efter en besiktning vet du vad du köper och slipper obehagliga överraskningar efter att överlåtelsen skett.
Även vid en försäljning är en överlåtelse besiktning ​en trygghet.

Som säljare har du bl.a.10 års ansvar för dolda fel. Det är även bra att upplysa köparen om felen före köpet för att slippa obehagliga och dyra överraskningar vid slutförhandlingen.

För att dokumentera att entreprenören uppfyllt villkoren i entreprenadkontraktet måste det göras en slutbesiktning

Alla fel och brister som upptäcks av besiktningsmannen vid slutbesiktningen dokumenteras och måste åtgärdas av entreprenören inom två månader. Först när besiktningsmannen godkänt entreprenaden övergår ansvaret för byggnaden till beställaren.

Besiktningsman

För att en husbesiktning ska fylla sin funktion behövs en besiktningsman med rätt kompetens. Vi på Jan Erik Hansson besiktningskonsult har den kompetens som behövs för att genomföra en korrekt besiktning. Vänd dig med förtroende till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss​ för mer information.

​JAN-ERIK HANSSON

Byggingenjör SBR

j-e.hansson @telia.com

JEH Besiktningskonsult

Jan-Erik Hansson är

av SWEDCERT certifierad

kontrollansvarig nivå K

Certifikatsnummer 1600

av SITAC certifierad

överlåtelsebesiktningsman​

​​

​Kontakt

​Västergårdsvägen 7

433 31 Partille
Tel: 031-26 35 70

Mobil: 0708-26 35 70
E-mail: j-e.hansson@telia.com

Jan-Erik Hansson Fastighetsbyrå
Västergårdsvägen 7
433 31 Partille
Tlel.: 031-263570
Org. nr: 556470-7270
j-e.hansson@telia.com